Hydrodynamiczna technika czyszczenia

Hydrodynamiczna technika czyszczenia, znana także jako hydroblasting, hydrojetting, water jetting,/ polega na skierowaniu strumienia czystej świeżej wody pod wysokim ciśnieniem na oczyszczaną powierzchnię.

Klasyfikację powierzchni otrzymanych w wyniku czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem ujmuje amerykańska norma NACE No. 5/SSPC-12. Dokonuje ona także podziału nazewnictwa prowadzonych prac ze względu na wykorzystywane ciśnienia,w związku z czym otrzymano następującą klasyfikację:
Mycie wodą pod niskim ciśnieniem /Low-Pressure Water Cleaning (LP WC)/ – zakres ciśnienia < 34 MPa /340 bar/, stosowane przy myciu różnego rodzaju obiektów, urządzeń i części, czyszczeniu fasad, usuwaniu luźnych powłok malarskich, płukaniu instalacji sanitarnych a także stosowane przy piaskowanie na mokro.

Mycie wodą pod wysokim ciśnieniem /High-Pressure Water Cleaning (HP WC)/ – zakres ciśnienia roboczego wynosi od 34 do 68 MPa /340 do 680 bar/. Mycie tym ciśnieniem stosowane jest przy usuwaniu ciężkich zanieczyszczeń /lekkich frakcji naftowych, szlunków, form betoniarskich, itp., czyszczeniu powierzchni betonowych, usuwaniu powłok malarskich, usuwaniu poziomych oznakowań drogowych, usuwaniu skorodowanego i zniszczonego betonu, piaskowaniu na mokro oraz myciu instalacji, obiektów i urządzeń z produktów petrochemicznych.

Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem /High-Pressure Water Jetting (HP WJ)/ – zakres ciśnienia roboczego wynosi od 68 do 170 MPa /680 do 1700 bar/. Czyszczenie tego rodzaju ciśnieniem stosowane jest przy usuwaniu tynków i skorodowanych warstw betonu, odsłanianiu stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych, usuwaniu mocno przylegających powłok malarskich, czyszczeniu wymienników ciepła, urządzeń lakierniczych, itp. oraz do uszorstniania powierzchni betonowych.

Czyszczenie wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem /Ultra High-Pressure Water Jetting (UHP WJ)/ – zakres ciśnienia roboczego wynosi powyżej 170 MPa /1700 bar/, przy czym większość urządzeń pracuje w przedziale 200-250 MPa /2000 – 2500 bar/. Czyszczenie strumieniem wody o bardzo wysokim ciśnieniu ma zastosowanie przy czyszczeniu powierzchni metalowych z wszelkiego rodzaju nalotów i osadów, usuwaniu różnego rodzaju powłok, w tym powłok elastycznych a także przy cięciu materiałów wodą /metali, kamienia, betonu/.