O nas

Specjalizujemy się w:

 

 • Czyszczenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych oraz pionów
 • Czyszczenie kanałów technologicznych, rurociągów, wymienników powierzchni betonowych z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (nawet bardzo twardych)
 • Inspekcja telewizyjna kanałów i rurociągów oraz ich inwentaryzacja
 • Wykonywanie nowych sieci kanalizacyjnych, prace remontowe na sieciach i obiektach kanalizacyjnych również naprawy bezwykopowe (punktowe i liniowe)
 • Naprawy i remonty kanałów metodą przełazową, uszczelnienia fundamentów, studni rewizyjnych zbiorników, iniekcje ciśnieniowe, itp.
 • Wywóz nieczystości płynnych i wszelkich odpadów, w tym niebezpiecznych (środki transportu z  świadectwem ADR)
 • Czyszczenie osadników, zbiorników, piaskowników,  oraz ich uszczelnianie i naprawa
 • Wycinanie korzeni i betonu z kanałów
 • Przepompowywanie wody, ścieków itp.
 • Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych
 • Czyszczenie studni głębinowych metodą hydromonitoringu

Posiadamy profesjonalny sprzęt najlepszych producentów, zarówno do czyszczeń hydrodynamicznych (pompy ciśnieniowe na zabudowie) jak i do czyszczeń elektromechanicznych (urządzenia marki  np. Rothenberger do czyszczenia instalacji pionowych o średnicach od  50 do 200mm).

Na wyposażeniu posiadamy również kamery TV (zakres prac : fi 50 do fi 300 mm, opis na taśmie VHS lub CD/DVD, komputerowa dokumentacja techniczna , możliwość robienia zdjęć), co pozwala wykonywać inwentaryzację kanalizacji jak również wykrywać jej ewentualne nieprawidłowości i uszkodzenia.

Uzupełnieniem naszych usług są naprawy zarówno wykopowe jak i bezwykopowe (metoda “krótkiego rękawa”). Polega ona na wprowadzeniu do kanału odpowiedniego materiału nasączonego żywicami (na tzw. “packerze”), który po utwardzeniu zapewnia szczelność i trwałość naprawionego odcinka.