Usługi

Specjalizujemy się w:

 • Czyszczenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych oraz pionów
 • Czyszczenie kanałów technologicznych, rurociągów, wymienników, powierzchni betonowych z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (nawet bardzo twardych)
 • Inspekcja telewizyjna kanałów i rurociągów oraz ich inwentaryzacja
 • Wykonywanie nowych sieci kanalizacyjnych, prace remontowe na sieciach i obiektach  kanalizacyjnych również naprawy bezwykopowe (punktowe i liniowe)
 • Naprawy i remonty kanałów metodą przełazową, uszczelnienia fundamentów, studni rewizyjnych zbiorników, iniekcje ciśnieniowe, itp.
 • Wywóz nieczystości płynnych i wszelkich odpadów, w tym niebezpiecznych (środki transportu z świadectwem ADR)
 • Czyszczenie osadników, zbiorników, piaskowników oraz ich uszczelnianie i naprawa
 • Wycinanie korzeni i betonu z kanałów
 • Przepompowywanie wody, ścieków itp.
 • Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych
 • Czyszczenie studni głębinowych metodą hydromonitoringu

Posiadamy profesjonalny sprzęt najlepszychproducentów, zarówno do czyszczeń hydrodynamicznych (pompy ciśnieniowe na zabudowie) jak i do czyszczeń elektromechanicznych (urządzenia marki  np.Rothenberger do czyszczenia instalacji pionowych o średnicach od  50 do 200mm).

Na wyposażeniu posiadamy również kamery TV (zakres prac : fi 50 do fi 300 mm, opis na taśmie VHS lub CD/DVD, komputerowa dokumentacja techniczna, możliwość robienia zdjęć), co pozwala wykonywać inwentaryzację kanalizacji jak również wykrywać jej ewentualne nieprawidłowości i uszkodzenia.

Uzupełnieniem naszych usług są naprawy zarówno wykopowe jak i bezwykopowe (metoda “krótkiego rękawa”). Polega ona na wprowadzeniu do kanału odpowiedniego materiału nasączonego żywicami (na tzw. “packerze”), który po utwardzeniu zapewnia szczelność i trwałość naprawionego odcinka.

Hydrodynamiczna technika czyszczenia

Hydrodynamiczna technika czyszczenia

Construction project management is essential. We're using the most time and iterations efficient life cycles for that.As you may know, the construction planning process has...
Read more